Intrastat

Naše společnost zajišťuje z účetních podkladů kompletní zpracování a předkládání výkazů INTRASTAT pro příslušné úřady.

Údaje pro systém Intrastat v České republice vykazují obchodní subjekty registrované k DPH, které pro tyto účely nazýváme zpravodajskou jednotkou a dosáhly prahu pro vykazování údajů v průběhu kalendářního roku od toho měsíce kdy prahu dosáhly, od 01.01.2009 byl stanoven limit 8 milionů korun zvlášť v obou směrech, tzn. přijetí a odeslání zboží od 1. ledna kalendářního roku podle daňové nebo účetní evidence. Výkazy se podávají v listinné nebo elektronické formě místně příslušnému celnímu úřadu v měsíční periodě na předepsaných tiskopisech, nebo stanovenými programovými aplikacemi po předchozím písemném oznámení o vzniku povinnosti vykazovat údaje a registraci. Při vykazování údajů do systému Intrastat se zpravodajská jednotka může též nechat zastupovat specializovanou službou na základě smluvního vztahu.